Project Description

משקל, מצב נפשי, העדפה רומנטית ואפילו עושר ותוחלת חיים אינם תוצר של בחירה או נסיבות חיים. מתברר שהם מועברים מאדם לחברו כפי שמועברות מחלות מידבקות”.
מוסף כלכליסט ראיין את מחברי המחקר איתי להט ודן שוחט. 25.03.10 

שני החוקרים בשם כריסטאקיס ופולר פרסמו סדרת מאמרים שהדהימו את הקהילה המדעית. הם אספו נתונים במשך  32 שנה מכ־12 אלף תושבי העיר פרמינגהם שליד בוסטון, בצפון מזרח ארצות הברית.
התוצאות מראות באופן חד משמעי שהתנהגויות חברתיות ואפילו מצבים גופניים נוטים להתפשט כמו "מחלה מדבקת" בין חברים.
המחקר מצא שהתכונות הבאות: הרזייה, עלייה במשקל, אושר, דיכאון, גירושים, עישון, נדיבות, שתיינות, תדירות קיום יחסי מין, הסיכוי להצביע בבחירות, הסיכוי להתאבד, שפת הגוף, הטעם המוזיקלי והגישה לחייםהן מדבקות ונוטות להתפשט בתוך קבוצות.  

הממצאים מראים שאדם מעשן מעלה את הסיכוי של חבריו לעשן ב 61%, ואצל החברים של חבריהם ב23% וכו'.
אדם מאושר מעלה את הסיכוי לאושר ב 15% אצל חבריו בקרובים, ב 10% אצל חבריהם וב 5% אצל חבריהם של חבריהם שהם למעשה זרים לו.

יש כבר מסקנות?

בברכה
ד"ר בועז רון