Project Description

דע מעין באת = לזהות את דפוסי המחשבה, הרגש והפעולה שמקובעים בנו, רובם מהעבר, הילדות המוקדמת.

כשאנו מביטים לאחור לחוויות העבר, אנו שואבים מהם (ניסיון העבר) הגדרות של מי אני… מוצלח, לא מוצלח, שמח, עצוב.. זו לא החוויה מהעבר שנשארת אלא הפרשנות שלנו אותה!.

אולם הפרשנות לרוב מוטעית / לא נכונה (נגזרת מתוך האמונות והדפוסים הישנים שלרוב הם לא נכונים או לא רלוונטיים).= התוצאה שהזיכרון שנשמר לא מדויק / לא נכון… וממנו נגזרת הערכה העצמית!.
השורה התחתונה: אנחנו מבססים את הערכת עצמינו בהווה, על סמך זיכרונות מוטים לרוב לרעתנו. חווים בטעות שממשיכה לשחזר את עצמה, שוב ושוב.

** מטופלת הגיע לטיפול עם תלונות של מועקה ולחצים.
דרך החיבור לחוויה לא נעימה שארעה לאחרונה, היא זיהתה את התחושות שעלו בה, תחושות מוכרות שחזרות על עצמן בסיטואציות שנות, כמו דפוס פנימי.
דפוס פנימי שמנהל אותה ולמעשה "מכתיב" לה חוויות דומות שוב ושוב כמו אסיר בבית כלא.

ההתבוננות במקור של הדפוס החוזר (שלרוב נקבע משנות הילדות המוקדמות) וההבנה שהיא למעשה לא אשמה בו – החל את פעולת השחרור.

שיעורי בית:
התבונן על אירועים בעבר, בחר אחד והתבונן עליו ממקום אחר, לא שיפוטי.
האם ניתן לתת לאירוע פרשנות אחרת? מה הוא בא ללמד אותך?
האם הוא מלמד על דפוס מוכר?

ולאן אתה הולך = להבהיר (ולסלול) את הערכים, החזון, הדרך שלך קדימה.
* הרצון מנתב אותנו קדימה "משביע כל חי רצון".  

שיעורי בית:
עשה תוכנית פעולה (מפורטת ככול הניתן) שלך עוד 5, 10, 15, 20 שנה.
מה החזון שלך? איפה אתה רוצה לראות את עצמך?…
מבחינה משפחתית, עבודה / קריירה…
מבחינה כלכלית… חשוב שנקבוב במספרים המדויקים של ההכנסה וכו'.
חשוב להבהיר מהם הערכים שמנחים אותך… מהו הייעוד שלך.

ובפני מי עתיד לתת דין וחשבון = הידיעה שיש חוקיות בעולם/ מהות רוחנית/ אלוהים – נותנת כוח, ערך מוסף, ומשמעות.. והרבה שקט פנימי.
* חשוב להבין – לא מדובר על חיים בפחד בצל "יום הדין העתידי", אלא להבין שקיימת חוקיות לדברים. שההגעה שלנו לכאן היא לא מקרית, סתמית אלא בעלת משמעות וייחודית.

כל אחד מאיתנו נושא אור ייחודי ומיוחד משלו, והתפקיד שלו הוא לאתר אותו בתוכו, לחיות ולממש את האותנטיות הזו בחיי היום יום.  ההבנה שהחיים כאן הם הרבה יותר מלאכול, לישון, להתחתן וכו'. נותנת משמעות אחרת, כוח לעשות, לשנות, לגדול…
* בהמשך מבינים שהמטרה בכלל היא השפעה. לאפשר לאור הייחודי שלנו לעבור דרכנו ולהאיר החוצה.  השפעה (בין שני ה- ה' מתחבאת המילה שפע).

שיעורי בית:
כנס פנימה לעצמך, מעבר לרעש הסביבה החיצונית (הגוף ומעבר לו) והפנימית (ענן המחשבות), מעבר לקליפות… אל תוך השקט הפנימי, השקט שהוא הטבע האמיתי שלנו… ולהתחבר… להתחבר להוויה רוחנית שנמצאת בתוכנו.
כמו תחנת רדיו, לה נוכל להאזין רק כשנחליש את הרעשים מבחוץ.
בהמשך זה יקרה מבלי שנצטרך לעצור ולהתכוונן, זה יהיה כבר הטבע שלנו "ושיווית לנגדך תמיד"