Project Description

 מחקר שבדק את ההשפעה של טיפול הומאופתי על ילדים הסובלים מ ADHD
 מופיע בסרט דוקומטרי בטלוויזיה הגרמנית (תוכנית המקבילה ל BBC).

המחקר בוצע בבית חולים האוניברסיטאי "אינזל", בברן, שוויץ, תחת פיקוחם הישיר של הצוות הרפואי (רופאי המחלקה לנוירולוגית ילדים) ובתנאים מדעיים מחמירים (אקראיות, סמיות כפולה, פלסבו והצלבה). במסגרת המחקר נבדקו 83 ילדים בגילאי 6-16 שאובחנו כ-ADHD בהתאם להנחיות האיגוד הפסיכיאטרי האמריקאי DSMI-iv.

ציטוט הרופאים:  "התכוונו להוכיח שההומאופתיה לא עובדת, ולאור הנתונים איננו יכולים לומר זאת… ההומאופתיה עובדת".
מסקנת המחקר מהווה ראיה מדעית חד משמעית ליעילות הטיפול ההומאופתי בילדים הסובלים מ –ADHD, במיוחד בתחום התפקודים ההתנהגותיים והקוגניטיביים.
 
לאור התוצאות המרשימות פנו הרופאים לעיתון המכובד Lancet כדי "שיפיץ את הבשורה", אולם להפתעתם תשובת העיתון היתה… שאומנם המחקר הוא טוב, אך הקוראים שלו לא מעוניינים במידע מסוג זה…
* אפרופו "מכובד" – חשוב לציין שלמרות שעיתון ה Lancet  נחשב בין החשובים שבעיתוני המדע והרפואה, נטען כלפיו שנותן לא פעם שנותן במה חד צדדית למאמרים פוליטיים אנטי-ישראליים ואנטי-יהודים באופן מובהק. במה עליה התנצל לאחר תגובות קשות.

הסיבה שהמחקר זה קיבל פרסום הוא תודות לתוכנית גרמנית (המקבילה לBBC  האנגלית) שעשתה תחקיר מרשים על ההצלחות ההומאופתיה. בתכונית מופיע המחקר הנ"ל לצד עדויות ומחקרים נוספים התומכים בהצלחות ההומאופתיה כולל על צמחים ובע"ח.
https://www.youtube.com/watch?v=uwwdpnh7Uq4

כשמחקרים איכותיים כאלה, העומדים בסטנדרטים רפואיים בינלאומיים מחמירים (בבית חולים בפיקוח מדענים ורופאים, כפל סמיות Double blind study וכו'), לא זוכים לפרסום, קל להבין איך מתקבלת תמונה "חסרה" ומעוותת של ההומאופתיה בעולם המדעי.
* וכמו כן, אירוע זה מלמד אותנו על האופן שבו מתנהלים היום "פוסקי הדעת המדעית"…

שמות המוסדות המעורבים במחקר:
1. האגודה לרופאים הומאופתים בלוצרן שווייץ – sahp
2. המח לנוירולוגית ילדים – ביה”ח האוניברסיטאי “אינזל”, ברן שווייץ
3. חברי איגוד הרפואה המשלימה – הומאופתיה, ברן שווייץ
4. המח` למתימטיקה סטטיסתית ומדעי האקטואריה (חשבון), אוניברסיטת ברן, ברן שווייץ
5. המרכז לקידום התפתחות ושיקום נוירולוגי של הילדים, ביין, שווייץ

מוזמנים לצפות בסרט.
* הסרט מציג, מלבד הניסוי בבית החולים, עדויות על הצלחת הטיפול ההומאופתי בטיפול באנשים, טיפול בבע"ח (בקר) ואף בצמחים.