Project Description

שימו את עצמכם לרגע במרכז.

העיגולים שמסביבכם מייצגים אובייקטים איתם יש לכם
קשר/ מערכת יחסים:
אמא/אבא, בת/בן זוג, ילדים, מעסיק, עובדים, חברים,
קולגות… או כל נושא שמעסיק.
* שימו לב – חשוב לסמן כל מי שנמצא במודעות
שלנו, גם אם כבר איננו פיזית לידכם, כמו אדם נפטר.

המטרה לא לשפוט, רק לזהות!!.

לא כל הקשרים חייבים להיות הדדיים, יש כאלה שיותר מזינים אותנו, יש כאלה שיותר לוקחים.

* הדוגמא באדום – היא מקרה של מטופלת שלי, אישה מבוגרת שהתלוננה שבנה שואב ממנה כסף ונותן יחס קר ועוין. ייעצתי לה שתשים מחסום (בציור ובעיני רוחה) כך שבמפגש איתו "שאיבת" האנרגיה תצטמצם.

* בדוגמא הסגולה – המטופלת סיפרה על חברת ילדות שכל מפגש איתה גוזל ממנה אנרגיה, וגורם לה להרגיש קטנה… ייעצתי לה לבדוק מהו הדבר אצלה שמחזיק את הקשר הזה…

הזיהוי חשוב !! מתוך הזיהוי - עולה בהירות, עולה הבנה (מהו הקשר שמזין אותי, קשר שבו אני מאבד אנרגיה, קשר שגורם לי להרגיש קטן / חזק / אהוב וכו') ורק בסוף...  פעולה (שינוי, שיחת הבהרה, השלמה וכו') אם בכלל.