Project Description

מתי בפעם האחרונה עצרתם לחשוב מה חשוב יותר ומה פחות בחיים… אולי הגיע הזמן להבהיר,
לסדר, לרענן את סדר העדיפויות שלכם.

עצם פעולת העצירה וההתבוננות, הם כבר הישג בעד עצמם, כי מוציא אותנו לרגע מתוך
העומס, ההתנהלות האוטומטית, הדרמה שלנו.

עכשיו רשמו מה הכי חשוב החיים שלכם, בצד התחתון לרשום את הדברים הפחות רצויים.  

* שימו לב, במרכז הדף יש נעץ, כך שהדף יכול להסתובב בקלות, והדברים הרצויים חלילה
יתחלפו בפחות רצויים.

עכשיו נתייחס לחיצים…
מהם הכוחות, ההרגלים, הדפוסים, החולשות/ החזקות שמשמרים אותנו במקומות
הרצויים, ומהם הכוחות הפועלים לסובב את הדף…

דוגמא: מטופלת שלי, חולה בלופוס (מחלה אוטואימונית, בה מערכת החיסון תוקפת את רקמות ומערכות הגוף). לה אין ברירה… אם היא לא מקפידה, לא שומרת את הדף בכיוון הנכון – המחלה מתפרצת !!!

דוגמא: משתתפת בהרצאה הבינה שהעיסוק התמידי בהודעות פייסבוק, למעשה מרחיק אותה מהשקט שלה, מזמן איכות עם המשפחה שלה, בעצם מעצמה.

האמת היא שלכולנו קריטי לשמור את הדף בכיוון הרצוי, לכולם מתחבאים אי שם בגנטיקה סיכונים למחלות, שבהיחלשות האדם עלולים להתבטא.  "לפתח חטאת רובץ".

ההקפדה על טיפוח הכוחות המחזקים ועל הקטנת המחלישים, לא רק מרחיקה אותנו ממחלות, אלא מאפשרת לנו ליהנות ממתנות החיים: סיפוק, הנאה, שמחה וכמובן בריאות טובה.