Project Description

תחשבו רגע על הטלפון הנייד שלכם…
אם תנסו לבדוק כמה חלונות פתוחים בטלפון או במחשב הנייד… תגלו שהרבה יותר ממה שחשבתם. החלונות הללו גורמים לטלפון לעבוד יותר לאט ולבטרייה להתרוקן במהירות…

לחלונות הפתוחים אני קורא "קצוות החוטים"…
עכשיו תבדקו כמה "חלונות פתוחים" קיימים במוח שלכם…
הרי ברור שהוא יהיה יותר בעומס, יעבוד יותר לאט, פחות אנרגיה פנויה, פחות ריכוז וזיכרון, עייפות… מוכר לכם?

התרגיל: קחו לעצמכם נושא אחד בחיים (עבודה, זוגיות, ילדים, חברים וכו') שאתם רוצים "לנקות" וכתבו רשימה של "קצוות החוטים" = נושאים לא פתורים שקיימים בו.
אל תחפפו, הקדישו מחשבה ואתרו כמה שיותר "קצוות" קטנים כגדולים.
תתפלאו כמה יש (עשרות עד מאות) ואיזה "גזלני אנרגיה" משמעותיים הם.  

עכשיו לעבודה… אנחנו רוצים לנקות/ לסדר כמה שיותר "קצוות פתוחים", כך שהמוח יהיה פנוי לעבוד במיטבו.
איך? לסדר את קצוות החוטים לפי קטגוריות:

  • את אלו שניתן לסדר ב 2-3 דקות – עשו עכשיו.
  • את אלו שמעבר – סווגו כפרויקטים, תכננו רשימת פעולות נדרשות ורשמו אותם ביומן עם תאריכים ולוחות זמנים…
  • ותשאירו מגירה לפרויקטים / מחשבות / תכנונים עתידיים.
    וחשוב מאוד – להסתכל ביומן באופן סדיר ולעשות…

    מוח במיטבו = פחות עומס ויותר יצירתיות, יותר זיכרון וריכוז, יותר מרץ והתלהבות, יותר עניין ושמחה.

* עוד מידע, הנחיות והסברים במאמר: "דר' הצילו – איך מפחיתים את העומס הזה?".