Project Description

פרופ' לוק מונטנייה זוכה פרס נובל לרפואה על גילוי וירוס האיידס, הוכיח בפועל שלמים יש זיכרון! כלומר, למים יש את היכולת לשמר בזיכרון את התכונות של המולקולות שעברו דרכם. כמו כן שהמים יכולים לשחזר את התכונות של כל חומר שהם אי פעם הכילו, גם כאשר החומר כבר לא נמצא שם.

** תהליך הגילוי מתועד בסרט תיעודי: